TOPlist
Vítejte na stránkách ZŠ Hlavní 193, Mojžíř

Vítejte na našich webových stránkách

Levý roh

Aktuálně v naší škole

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem
6. července 2017

V pátek 30.6. 2017 se s námi v aule naší školy rozloučili deváťáci. Podívejte se na fotografie.

Mgr. Karel Bendlmajer

25. června 2017

Podívejte se na fotky z branného dne zde.

Mgr. Karel Bendlmajer

25. června 2017

Škola v přírodě 9. B – Kryštofovo údolí
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

18. června 2017

V pondělí 12. 6. 2017 proběhla v tělocvičně naší školy již tradiční akademie, které se zúčastnily desítky našich žáků. Mezi jinými vystoupily čtvrté třídy s anglickým pásmem písniček, dále 1.C pod vedením třídní učitelky s tanečkem Hasiči. Přesvědčivý výkon podali sóloví zpěváci Miloš Hrivko, Jára Čížek, René Ferenc a zpěvačky Aneta Karolová, Vanesa Zapletalová, Viktorie Krajňáková či Míša Makulová. Programem prováděli nadaní a nebojácní páťáci Nikolas Makula a Káťa Markvartová, která rovněž tančí orientální tance. Členové VP Kytara spolu s malým pěveckým sborem, složeným z dobrovolníků 2. stupně, zahráli a zazpívali píseň Spomal´. Na programu nechybělo ani flétnové vystoupení či sólové kytarové vystoupení. Z tanečnic musím vyzdvihnout talentovanou Melanii Lendelovou z 2.B a její kamarádky, rovněž dívky ze 7.A - členky tanečního kroužku pod vedením sl. Míši Balogové, které nacvičily závěrečné číslo programu-čardáš. Blahopřeji všem žákům ke skvělým výkonům a děkuji všem učitelům a dalším pracovníkům školy za pomoc při organizaci!
Fotografie

Petra Kafková

12. června 2017

V úterý se uskutečnila zeměpisná exkurze žáků 2.stupně do národního parku České Švýcarsko. Viděli jsme Pravčickou bránu - největší skalní oblouk ve střední Evropě, Divokou a Tichou soutěsku na řece Kamenici a ... podívejte se sami v galerii. Celkem jsme ušli 15 kilometrů a na lodičkách jsme strávili 30 minut.
Fotografie

František Bret

6. června 20176. června 2017

Dne 31. května 2017 se 2 chlapci a 2 dívky 8. ročníku zúčastnili soutěže Mladý záchranář 2017.

Soutěž pořádali Územní - odbor Ústí nad Labem HZS Ústeckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajským a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Magistrátem města Ústí nad Labem, Městskou policií Ústí nad Labem, Policií České republiky, Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje a Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou Ústí nad Labem, v areálu stanice Ústí nad Labem (Masarykova 342/380, Ústí nad Labem).

Soutěž směřovala zejména k prověření znalostí žáků 2. stupně ZŠ v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik, které děti získávají v průběhu výuky na školách. Dále si žáci vyzkoušeli fyzickou zdatnost a prohloubili své schopnosti a dovednosti v oblastech poskytování první pomoci, sebeochrany a pomoci osobám v ohrožení.
Fotografie

Soňa Hemišová

5. června 2017

Úpravy vyučování v měsíci červnu:

Úterý 6. 6. Z důvodu konání zeměpisné exkurze odpadá odpolední vyučování žáků 2. stupně.
Pondělí 12. 6. Z důvodu konání školní akademie odpadá.

Příloha organizace od 19. 6. do konce školního roku zde .

Mgr. Karel Bendlmajer

29. května 2017

Nový jídelníček na červen.


Mgr. Karel Bendlmajer

29. května 2017

Ve dnech 3. 5. a 17. 5. 2017 žáci 9. ročníků navštívili muzeum města Ústí nad Labem. Navštívili jsme mnoho výstav a expozic – „Středověké Ústí, Nelítostný pravěk - souboje o přežití v dějinách přírody, České korunovační klenoty na dosah, Dominikáni v Ústí nad Labem 400 let historie, Setkání v prostoru, BPDP 2017 - výstava závěrečných prací studentů katedry výtvarné kultury PF UJEP, Fotografie hradu Střekova, Cizí dům - architektura českých němců 1848–1891, Dialog s časem“. Pro žáky byl připravený pravěký koutek, kde si žáci mohli vylézt na mamuta, hrát si s tekutým pískem, složit si obrázky s tématem pravěku nebo vyzkoušet si namalovat obrázky pravěkých zkamenělin. Taktéž byly připraveny středověké kostýmy a výzbroj. U výstavy BPDP 2017 si žáci mohli za přítomnosti studentů VŠ UJEP, hrát s jejich výtvory, které byly vytvořeny jako bakalářské a magisterské práce.
Fotografie

Soňa Hemišová

28. května 2017

Dne 15. 5. 2017 byla naše třída 9.B na celodenním výletu, který byl zaměřený na zeměpis, přírodopis a dějepis. Počátek cesty byl u železniční stanice v Neštěmicích. Naše cesta pokračovala vlakem až do Radejčína, ze kterého jsme šli pěšky k rozhledně Radejčín, na vyhlídku Jaroslava Srby, na Doerellovu vyhlídku a vyhlídku u kostela sv. Barbory. Celou dobu nás provázelo krásné slunečné počasí. U kostela jsme si v restauraci nakoupili občerstvení, zahráli si na dětském hřišti a vyrazili jsme pěšky na vyhlídku k Mlynářově kameni. Cestou nás opustilo sluníčko a polila nás dešťová sprcha, která byla chvilková, ale zato pořádná, takže jsme se u kříže dlouho nezdrželi a hned pokračovali v naší trase. Povrch v lese byl jako klouzačka. U Moravanského vodopádu se s námi přišel „pomazlit“ mlok - vůbec se nás nebál a přišel až k nám. Pod vodopádem jsme se v altánku posilnili malou svačinkou a pokračovali do Dolních Zálezel na vlak. To už na nás opět vykouklo sluníčko. Bohužel nám na konci cesty uklouzla kopýtka a někteří z nás si v lese ustlali na zemi a šli domů jako správní výletníci. Z Dolních Zálezel jsme pokračovali vlakem zpět do Neštěmic, zde náš výlet skončil.
Fotografie

Soňa Hemišová

28. května 2017

Dne 11. 5. 2017 byla třída 8.B na celodenním výletu, který byl zaměřený na zeměpis, přírodopis a dějepis. Počátek cesty byl u železniční stanice v Neštěmicích. Naše cesta pokračovala vlakem do Litoměřic, kde jsme si prohlédli náměstí a seznámili se s památkami města. Poté jsme jeli autobusem do Hlinné a dále pěšky pokračovali k vyhlídce na Plešivci. Pěšky jsme šli na zříceninu hradu Kamýk. Na dětském hřišti obce Kamýk jsme se posilnili svačinkou a zahráli si na dětském hřišti. Na obecním úřadu jsme navštívili pamětní světničku Bedřicha Smetany. Poté naše cesta pokračovala ke kapli Navštívení Panny Marie. U přístřešku pod Hrádkem jsme se opět posilnili a pokračovali ke kapli sv. Huberta. Došli jsme do přírodní rezervace Kalvárie a navštívili vyhlídku Tři kříže. Na vyhlídce byl překrásný výhled do širokého okolí a Portu Bohemicu (Bránu Čech). Ve velkých Žernosekách jsme házeli žabky z kamenů do Labe. Po chvilce čekání jsme byli přívozem přepraveni do Malých Žernosek. Výlet jsme ukončili v železniční stanici Malé Žernoseky a pokračovali vlakem do Neštěmic.
Fotografie

Soňa Hemišová

22. května 2017

Dne 9. května 2017 se někteří žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili „Pietního aktu“ pořádaného u příležitosti 72. výročí ukončení 2. sv. války za přítomnosti válečných veteránů v Městských sadech.

Na vzpomínku a poctu všem padlým, jsme zakoupili květinu, kterou dvě žákyně 9. ročníku položily k Pomníku vojákům Rudé armády.

Fotografie

Žáci z 6.A

22. května 2017

PIKNIK TŘÍDY 6.A

Minulý týden jsme využili slunného počasí, a tak jsme vyrazili místo hodiny českého jazyka ven na piknik. Školní výuku jsme si zpestřili domácími toasty, upečenou bábovkou, mřížkovanou buchtou, popcornem a na závěr jsme si přiťukli dětským šampusem. Kromě baštění jsme si zazpívali a zarecitovali básničky, co jsme se v průběhu školního roku naučili.

Už aby byl konec června...máme totiž přislíbený další piknikový dýchánek .

Fotografie

žáci z 6.A

22. května 2017

Dne 28. 4. 2017 se třída 5.A vydala na exkurzi do zrenovovaného zámku a kostela v Krásném Březně.

V zámku se nás ujal velmi milý a ochotný pan průvodce. Jeho velmi působivý výklad o historii místa i přilehlého okolí děti velmi upoutal. Jelikož děti byly velmi hodné, bylo nám umožněno navštívit i prostory sklepení a krovů, kam není volný přístup veřejnosti. Zároveň jsme mohli projít spojovacím objektem, ve kterém v současné době sídlí Národní památkový ústav. V této chodbě bylo možno si prohlédnout mnoho dobových fotografií, které zachycovaly původní podobu všech objektů.

Nejvíce však děti zaujal krásný prostor kostela, také proto, že některé zde byly pokřtěny.

Po ukončení prohlídky jsme ještě nějaký čas strávili v přilehlém zámeckém parku, kde jsme posvačili a zahráli si několik společných her.

Výlet se velmi vydařil a i přes nepřízeň počasí vše proběhlo ke spokojenosti zúčastněných.
Fotografie

Radka Sekyrová

15. května 2017

Seznam žáků přijatých do 1.tříd pro školní rok 2016/2017 ke stažení ve formítu pdf zde.


Mgr. Karel Bendlmajer

14. května 2017

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ.

Mgr. Karel Bendlmajer

4. května 2017

Dne 28.4. 2017 se v aule naší školy konal slet čarodějnic a čarodějů z 2.A, 2.B, 3.A a 3.B. Podívat se můžete v galerii.

Mgr. Karel Bendlmajer

27. dubna 2017

Nový jídelníček na květen.


Mgr. Karel Bendlmajer

12. dubna 2017

Dne 11.4. 2017 proběhl na naší škole zápis žáků do 1.tříd. Celá akce pod vedením naší výchovné poradkyně Mgr. Marie Zimmermannové byla velmi, ale opravdu velmi vydařená. Více ve fotogalerii.

Mgr. Karel Bendlmajer

6. dubna 2017

Vážení zákonní zástupci žáků,
jak již víte, v úterý 11. 4. 2017 od 13,00 do 18,00 bude probíhat zápis do 1. a přípravných tříd naší školy. Z toho důvodu přistupujeme k následující úpravě vyučování.
Třídy 1. stupně tento den končí vyučování v 10,45 a třídy 2. stupně v 11,40. Výdej obědů bude probíhat již po 3. vyučovací hodině, stejně tak bude zajištěna i školní družina. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Karel Bendlmajer

30. března 2017

Nový jídelníček na duben.


Mgr. Karel Bendlmajer

23. března 2017

Dobrý den, již určitě všichni víte, že se mezi našimi žáky vyskytl zatím ojedinělý případ žloutenky. Jsme samozřejmě ve styku s Krajskou hygienickou stanicí a řídíme se instrukcemi, které jsme od ní dostali. V všech třídách i společných prostorách jsou přijata zvýšená hygienická opatření a pevně věříme, že tato opatření postačí.

Mgr. Karel Bendlmajer

22. března 2017

V sobotu 18. března proběhlo v Domě dětí a mládeže oblastní kolo recitační soutěže, které se zúčastnila žákyně 9.B Nikola Štemberová. Nikole Štemberové gratulujeme k účasti a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Fotografie

Mgr. Stárková Petra

22. března 2017

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ.

Mgr. Karel Bendlmajer

10. března 2017

Zápisový lístek


Mgr. Karel Bendlmajer

10. března 2017Gratulujeme žákyním třídy 9.A Nikole Štemberové a Karolíně Doležálkové k účasti v okresním kole olympiády z českého jazyka.

Mgr. Petra Stárková

9. března 2017

Zápis do 1. a přípravných tříd

Mgr. Karel Bendlmajer

9. března 2017

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ.

Mgr. Karel Bendlmajer

24. února 2017

Nový jídelníček na březen.


Mgr. Karel Bendlmajer

29. ledna 2017

Nový jídelníček na únor.


Mgr. Karel Bendlmajer

18. ledna 2017

Z důvodu konání pedagogické rady odpadá v pondělí 23.1. 2017 odpolední výuka.

Mgr. Karel Bendlmajer

13. ledna 2017

Byl aktualizován seznam zaměstananců.

Mgr. Karel Bendlmajer

5. ledna 2017

Byl aktualizován seznam zájmových činností.

Mgr. Karel Bendlmajer

5. ledna 2017

Školní psycholožka
Od ledna v tomto roce každý čtvrtek bude ve škole pracovat školní psycholožka Mgr. Jana Vodňanská. Pokud rodiče budou chtít využít jejich služeb, musí se dopředu objednat na telefonním čísle naší školy 472731819 nebo prostřednictvím třídní učitelky.

Mgr. Marie Zimmermannová.

20. prosince 2016

Nový jídelníček na leden.


Mgr. Karel Bendlmajer

18. prosince 2016

Ve středu 14.12. 2016 proběhla v aule školy tradiční vánoční besídka žáků 1. stupně. Děti svými vystoupeními potěšily své rodiče a všechny blízké. Zazněly vánoční i nevánoční písně, žáci tančili, recitovali, hráli na flétny. Na závěr si při rozsvícených lampičkách všichni společně zazpívali. Myslíme, že jsme navodili tu pravou vánoční atmosféru a příští rok se těšíme na shledanou.
Fotografie

Mgr. Edita Čepelová

16. prosince 2016

Oznámení o organizační změně


Mgr. Karel Bendlmajer

8. prosince 2016

Dne 6. 12. 2016 proběhl na škole Den otevřených dveří, spojený s třídními schůzkami, školskou radou, schůzí výboru SRPŠ, besídkami přípravných tříd a hlavně vánočními trhy. Myslím, že se jednalo o velmi zdařilou akci a chtěl bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům ale i žákům školy, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

8. prosince 2016

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ Hlavní 193

Schválené čerpání prostředků SRPŠ 2016-17


Mgr. František Bret

7. prosince 2016

Podpora vzdělávání v Ústí nad Labem


Mgr. Karel Bendlmajer

6. prosince 2016

Pozvánka na vánoční besídku


Mgr. Karel Bendlmajer

2. prosince 2016

Byl aktualizován seznam platičů SRPŠ

Mgr. Karel Bendlmajer

1. prosince 2016

Tetování hennou v 7.A
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

1. prosince 2016

Dne 24. listopadu proběhlo na ZŠ Mojžíř školní kolo olympiády z českého jazyka. Školního kola se zúčastnili žáci Štemberová Nikola (9.B), Doležálková Karolína (9.B), Mičán David (9.B), Husák Matěj (8.B), Bočková Michaela (8.B) a Krištof Nikolas (9.A). Do okresního kola postoupily žákyně Štemberová a Doležálková, kterým tímto blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším kole.

Mgr. Karel Bendlmajer

29. listopadu 2016

Nový jídelníček na prosinec.


Mgr. Karel Bendlmajer

28. listopadu 2016

Pozvánka na schůzi členů výboru SRPŠ


Mgr. Karel Bendlmajer

28. listopadu 2016

Ve čtvrtek 24. 11. se žáci naší školy zúčastnili akce Neštěmice mají talent. Kytaristé z volitelného předmětu Kytara s vydatnou pěveckou podporou tříd 8.B, 9.B a zájemců z 8.A zahráli píseň Impossible, Miloš Hrivko a Jára Čížek zazpívali píseň Šun devla a Melanie Lendelová zatančila svůj úžasný tanec. Akci pořádala Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Neštěmice a výkon kytaristů ohodnotila skvělým 3. místem. Všem srdečně gratulujeme!

Mgr. Petra Kafková

27. listopadu 2016

Dobrý den,

srdečně vás zveme na úvodní konferenci k projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, která se koná 29. 11. 2016 od 13:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově magistrátu města Ústí nad Labem. Program konference je určen pro ředitelé, pedagogy, rodiče i širokou veřejnost.

Program konference:

1. Úvodní slovo

. MUDr. Jiří Madar, 1. náměstek primátorky

2. Představení projektu - Jednotliví partneři projektu

. Město Ústí n/L - Ing. Martina Kůstková, referent odboru strategického rozvoje

. Člověk v Tísni, o.p.s. - Mgr. Vít Kučera, ředitel pobočky a pracovník lokálních systémových změn

. Zástupci jednotlivých partnerských škol

3. Projekt MAP rozvoje vzdělávání v SO ORP Ústí nad Labem - přínosy a možnosti

. Ing. Jana Dyršmídová, konzultant MAP, projekt SRP

4. Odborné příspěvky

* Mgr. Vladimír Vaněk, NIDV
Téma: Legislativní změny a společné vzdělávání; Školy a školská poradenská zařízení

* Mgr. Kateřina Lánská - redaktorka a editorka pro obecně prospěšnou společnosti EDUin, metodik komunikačních platforem v Programech sociální integrace Člověka v tísni, o.p.s.
Téma: Reprodukce nevzdělanosti a postoje veřejnosti ke společnému vzdělávání

* Mgr. Pavel Košák, koordinátor vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., lektor a trenér interkulturního vzdělávání pro pedagogy a úředníky
Téma: Systémové limity vzdělávání

5. Dotazy a diskuze

6. Občerstvení


Předpokládaná délka konference bude přibližně 2-3 hod.

Těšíme se na vás.

S přáním pěkného dne,
za poradenské pracoviště
Katka Šimková a Martina Kůstková
mobil: 737 510 186


9. listopadu 20168. listopadu 2016

V pátek 14. 10. 2016 se na hřišti ZŠ Karla IV. uskutečnilo finále v minikopané, kategorie žáků 6. a 7. tříd. Do finálového turnaje postoupily školy ZŠ Mojžíř, ZŠ Trmice, ZŠ SNP a ZŠ Rabasova. Na turnaj jsme bohužel odjížděli bez jednoho z našich žáků a to bez Vojtěcha Duny, který svými skvělými výkony v základní skupině pomohl týmu k postupu. Jeho absence byla viditelná zejména v prvním zápase proti ZŠ Trmice, který jsme bohužel prohráli. Naštěstí se ovšem hoši po zápase semkli a hned druhý zápas proti ZŠ SNP dokázali vyhrát a to s vynikajícím skóre 6:1. Toto utkání jsme zvládli tak lehce zejména díky Josefu Kokymu a Danielu Hajašovi. Daniel dokonce dokázal zaujmout jak místo obránce, tak i gólově úspěšného útočníka. Poslední zápas jsme hráli se ZŠ Rabasova, která do té doby neztratila jediný bod. Zápas byl velmi vyrovnaný, ale ke gólu jsme měli blíže spíše dvakrát my, nakonec ovšem zápas skončil remízou. Nesmíme opomenout ani Jana Horváta, který svými bezchybnými výkony v obraně ve všech zápasech, a v posledním zápase obzvlášť, zneškodňoval všechny pokusy soupeřů o gól. Po součtu všech bodů jsme skončili na třetím místě v okresním finále a za to chlapcům patří velký dík.
Fotografie z akce

Mgr. Karel Bendlmajer

1. listopadu 2016

Z důvodu slabé docházky jsou od měsíce listopadu až do odvolání zkráceny doby trvání kroužku florbalu II. pro žáky 5. – 9. tříd ve středu i v pátek pouze na 60 minut tedy do 15,10.

Mgr. Karel Bendlmajer

24. října 2016

Nový jídelníček na listopad.


Mgr. Karel Bendlmajer

19. října 2016

K dnešnímu dni byly aktualizovány tyto dokumenty: Zápis ze školské rady, Výroční zpráva, Minimální preventivní program, Školní preventivní strategie.

Mgr. Karel Bendlmajer

12. října 2016

V úterý 11.10. 2016 se na našem hřišti uskutečnily zápasy základní skupiny okresního kola v minikopané v kategorii žáků 6. a 7.tříd. Turnaje se zúčastnili kromě domácí reprezentace ZŠ Mojžíř i hráči ZŠ Nová, ZŠ Palachova a ZŠ Anežky České. Nejhezčím zápasem a zároveň zápasem, ve kterém se rozhodovalo o vítězi základní skupiny, bylo utkání domácí ZŠ Mojžíř proti hráčům ZŠ Anežky České, v němž jsme viděli spoustu pěkných akcí na obou stranách a rovněž i skvělé individuální výkony především v podání Vojtěcha Duny a Josefa Kokyho. Šťastnějšími jsme nakonec byli my, neboť jsme minutu před koncem rozhodli o vítězství 2:1 a tím i o našem postupu do pátečního finále, které se uskuteční na hřišti ZŠ Karla IV..

MINIKOPANÁ ŽÁKŮ 6. A 7. TŘÍD


Konečné pořadí základní skupiny hrané na hřišti ZŠ Mojžíř

1. ZŠ MOJŽÍŘ – postupuje do finále
2. ZŠ ANEŽKY ČESKÉ
3. ZŠ NOVÁ
4. ZŠ PALACHOVA

Reprezentace ZŠ Mojžíř
Josef Duna
Josef Koky
Vojtěch Duna
Daniel Hajaš
Jan Horvát
Martin Lacko
Marek Ferko
Antonio Šánta


Fotografie z akce

Mgr. František Bret

12. října 2016

Kroužky 2016-2017

Mgr. Karel Bendlmajer

11. října 2016

Mojžíř pod hvězdami

První české mobilní planetárium Morava přijelo 10.10.2016 do tělocvičny naší školy. Akce se zúčastnilo během celého dne 206 žáků ze všech ročníků školy. Účastníci leželi na žíněnce pod přenosnou kopulí o průměru 7 metrů a výšce 4,4 metru a sledovali projekci hvězdné oblohy. Barevná vesmírná podívaná byla nejen krásná, ale i poučná. Zážitek srovnatelný s kamenným planetáriem můžeme každému doporučit.
Fotografie

Mgr. Miroslava Kunzová organizátorka akce

6. října 2016

Byly aktualizovány seznamy žáků a zaměstnanců.

Mgr. Karel Bendlmajer

1. října 2016

Nový jídelníček na říjen.


Mgr. Karel Bendlmajer

22. zaří 2016

Živé mandaly v 7.A
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

21. září 2016

Seznam školních potřeb pro rok 2016-2017

Mgr. Karel Bendlmajer

21. září 2016

Oznámení o řed.volnu - podzim 2016

Mgr. Karel Bendlmajer

17. září 2016

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Mgr. Karel Bendlmajer

9. září 2016

Seznam přijatých do 1.tříd ve školním roce 2016-2017

Mgr. Karel Bendlmajer

7. září 2016

Úvodní třídní schůzky a doplňovací volby do školské rady.

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, oznamujeme Vám, že v úterý 13. 9. 2016 se konají úvodní schůzky SRPŠ v tomto školním roce. Nejprve od 16,00 ve sborovně proběhne schůze členů výboru SRPŠ, následně pak od 16,45 informativní schůzky v jednotlivých třídách. Předpokládaná doba trvání těchto schůzek je do 17,30. V průběhu schůzek rovněž proběhnou doplňovací volby člena školské rady z Vašich řad. Kdo z Vás by měl zájem o kandidaturu, ať mi ho sdělí prostřednictvím třídních učitelů, nebo rovnou na můj e-mail k.bendlmajer@zsmojzir.cz do pátku
9. 9. 2016. Děkuji.
Mgr. Karel Bendlmajer

30. srpna 2016

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI


ZDARMAOd 1. 9. do 30. 11. 2016 je možné využívat hřiště v termínech:

Středa 15,30 – 17,30
Pátek 15,30 – 17,30

Po tuto dobu bude na hřišti přítomna správcová p. Reischelová, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost.Ve všech ostatních časech a případech je možno hřiště využívat pouze za úplatu !

V Ústí nad Labem, 30. 8. 2016                                                              Mgr. Karel Bendlmajer
                                                                                                                           ředitel školy

29. srpna 2016

Seznam zaměstnanců byl aktualizován.

Mgr. Karel Bendlmajer

29. srpna 2016

Nový jídelníček na září.


Mgr. Karel Bendlmajer

28. června 2016

Na závěr školního roku se třída 1.A vydala na školní výlet. Cílem byla návštěva zvířecí farmy "Koně pod hradem". Za krásného počasí se děti účastnily výcviku, krmení, hřebelcování koní a poníků. Pohladily si králíky, křepelky, kuřátka a jiná domácí zvířata. Vyvrcholením návštěvy byla jízda na koních. Při zpáteční cestě zbyl čas i na posezení se zmrzlinou. Výlet se opravdu vydařil a zážitky jsou veliké.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

16. června 2016

Z organizačních důvodů dochází od pondělí 20.6. 2016 k těmto změnám těmto změnám

Mgr. František Bret

13. června 2016

V úterý 7. 6. 2016 za krásného počasí proběhla exkurze žáků 2. stupně na Sněžku.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

7. června 2016

Z důvodu konání školní akademie odpadá v pondělí 13. 6. 2016 odpolední vyučování. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Karel Bendlmajer

5. června 2016

Seznam přijatých do 1.tříd ve školním roce 2016-2017

Mgr. Karel Bendlmajer

30. května 201629. května 2016

Nový jídelníček na červen.


Mgr. Karel Bendlmajer

27. května 2016

Ke dni 25. 5. 2016 byla pro tento školní rok ukončena činnost kroužku florbal II. pro žáky 5. – 9.tříd.

Děkujeme za pochopení.

Karel Bendlmajer

19. května 2016

V úterý 24. 5. 2016 z organizačních důvodů odpadají odpolední volitelné předměty 7. tříd – tj. Vaření – paní Hemišová a Sportovní hry – p. Jarábek. Exkurze žáků 2.stupně na Sněžku se z důvodu velmi nepříznivé předpovědi počasí uskuteční v náhradním termínu – tj. v úterý 7.6. 2016.

Děkujeme za pochopení.

Karel Bendlmajer

19. května 2016

V týdnu od 9.5. do 13.5. proběhla už tradiční družinová akce ,,Týden domácích zvířecích mazlíčků¨, kdy si děti mohly přinést do ŠD drobné domácí zvířecí mazlíčky. O zvířátka se děti staraly společně, krmily, čistily domečky, stavěly výběhy a hrály si s nimi. Letos nám dělali společnost : potkan Amynka, potkan Nikolka, křeček Alvin, morče Lucinka, morče Nautilus, andulka Bakoš a netradiční holčičí mazlíček - štír.
Rodičům děkujeme za důvěru a ochotu, dětem za milý přístup ke všem tvorečkům.
Fotografie

Školní družina

5. května 2016

29.4.2016 Pálení čarodějnic a opékání špekáčků ve školní družině.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

28. dubna 2016

Nový jídelníček na květen.


Mgr. Karel Bendlmajer

24. dubna 2016

MC DONALD´S CUP

V úterý 19.4. a ve čtvrtek 21.4. 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo v minikopané a vybíjené žáků 1. st.. Zúčastnili se téměř všichni žáci 2. až 5. ročníků a jejich třídní učitelé s asistentkami. V úterý byla sice zima, ale děti se při sportu zahřály a jejich výkony byly na velmi dobré úrovni. Ve čtvrtek nám všem svítilo ke hře sluníčko a bojovnost všech teamů se tím ještě zvýšila. Při akci jsme nemuseli řešit žádné kázeňské problémy a vše probíhalo podle předem připraveného harmonogramu. V úterý 19.4. hrály teamy 2. a 3. ročníků. V minikopané byla nejlepší třída 3.B, na druhém místě byla třída 2.C a na místě třetím třída 3.A. Ve vybíjené byla na prvním místě třída 3.A, druhá byla třída 3.B a třetí byla třída 2.B. Ve čtvrtek 21.4. hráli starší žáci tzn. žáci 4. a 5. ročníků. Na prvním místě v minikopané byla třída 5.A, na druhém místě třída 4.A a na místě třetím třída 4.B. Ve vybíjené byla na prvním místě třída 5.B, na druhém místě třída 4.B a na třetím místě třída 5.A. Všem žákům i pedagogickým pracovníkům děkujeme za krásný sportovní zážitek.
Fotografie

Mgr. Zbyněk Pazdera

24. dubna 2016

Den Země 9.A v ZOO
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

14. dubna 2016

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI


ZDARMAOd 1. 4. do 30. 6. 2016 je možné využívat hřiště v termínech:

Středa 15,30 – 17,30
Pátek 15,30 – 17,30

Po tuto dobu bude na hřišti přítomna správcová p. Reischelová, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost.Ve všech ostatních časech a případech je možno hřiště využívat pouze za úplatu !

V Ústí nad Labem, 30. 3. 2016                                                              Mgr. Karel Bendlmajer
                                                                                                                           ředitel školy

4. dubna 2016

Školní družina 29.3.2016

Stejně jako každý rok i letos jsme se rozloučili se zimou a jaro přivítali symbolicky tradičním pohanským rituálem ,,Vynášením Morany´´, jejím spálením, utopením a ukamenováním. Počasí nám přálo, a tak doufáme, že jaro bude v plné síle !
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

30. března 2016

Nový jídelníček na duben.


Mgr. Karel Bendlmajer

18. března 2016

Změna jídelníčku ve středu 23.3. - oběd č. 2

Původně plánovaný: Alpský ledový salát s balkánským sýrem,pečivo – bude nahrazen v následujícím měsíci.

Náhradní jídlo: Listový salát s uzenou rybou a dresinkem, pečivo.


Školní jídelna

2. března 2016

Naše výsledky a hodnocení 3. turnaje florbalové ligy ročníku 2015/2016 hraného v pondělí 29. 2. 2016


ZŠ Mojžíř : ZŠ Vodojem 5 : 9 (3 : 5)
Bubnár 3 + 0, Vlasák 2 + 2, J. Duna 0 + 3

ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 8 : 7 (4 : 1)
Bubnár 3 + 1, Šmejkal 2 + 1, J. Duna 1 + 1, Vlasák 1 + 1, Záveský 1 + 1

Třetí turnaj nás zastihl s ještě větší marodkou než předchozí akce. Chyběli oba brankáři Kotai i Džudža, v poli jediný náš závodní florbalista David Mičán a ještě k tomu Mates Duna. Takže jsme hráli s tím, kdo zbyl a na to je jedna prohra a jedno vítězství docela slušným výsledkem. V brance zaskakoval Filip Hovorka, a i když se mu tři poločasy ze čtyř nepříliš povedly, za vítězství ve druhém zápase můžeme poděkovat především jeho excelentnímu výkonu v první půli zápasu s Rabasovkou, kdy pochytal, co se dalo a nebýt gólu v poslední vteřině, udržel by po zásluze čisté konto. A i když soupeř po přestávce dotahoval a v jednu chvíli dokonce vyrovnal, vždy jsme dokázali brankově odskočit a nakonec uhájit těsné vítězství. Ani Vodojem v prvním zápase nebyl nehratelným soupeřem, ale tady jsme od začátku tahali za kratší konec provazu. Definitivní rozhodnutí pak pravděpodobně přinesl gól na 3 : 6, který jsme dostali na začátku druhého poločasu při vlastní přesilové hře. Pak už jsme se na výraznější odpor nezmohli a zápas se víceméně dohrál. Nicméně vzhledem k marodce jsme nepodali špatné výkony a ani nedosáhli špatných výsledků, takže šance na play-off stále žije.

Mgr. Karel Bendlmajer

26. února 2016

Nový jídelníček na březen.


Mgr. Karel Bendlmajer

10. února 2016

Výstava cesta pravěkem v tělocvičně školy
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

10. února 2016

V pátek 5.2.2016 navštívily školní družinu dívky ze sedmé třídy, které dříve chodily do družiny. Klárka Daňková a Anička Čežíková si připravily pro děti hry a soutěže družstev. Na slavnostní vyhodnocení vytvořily diplomy, nakoupily sladkosti a donesly i jiné pěkné odměny. Děti se dobře bavily a soutěžily s nasazením. Děkujeme za zábavné odpoledne a těšíme se na slíbené pokračování této akce. Družina.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

4. února 2016

Fotografie ze zápisu dětí do prvních a přípravných tříd naší školy.

Mgr. Karel Bendlmajer

4. února 2016

V pondělí, dne 8.2. 2016 změna polévky : Rychlá s vejci, místo původně plánované Drůbkové.

Mgr. Karel Bendlmajer

26. ledna 2016

Vážení rodiče, ve čtvrtek 28. 1. 2016 se vydává pololetní vysvědčení. Tento den končí výuka pro všechny třídy 1. stupně v 11,50 a pro třídy 2. stupně ve 12,45.

Mgr. Karel Bendlmajer

26. ledna 2016

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše děti pozvat k dodatečnému zápisu do 1. a přípravných tříd naší školy. Dodatečný zápis plakát

Mgr. Karel Bendlmajer

26. ledna 2016

Nový jídelníček na únor.


Mgr. Karel Bendlmajer

4. ledna 2016

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti k zápisu do 1. a přípravných tříd naší školy. Zápis plakát 2016

Mgr. Karel Bendlmajer

20. prosince 2015

Nácvik první pomoci ve třídě 2.C
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

Postřehy ze zájezdu do Anglie

ZavřítCesta začíná
Pozdravy z trajektu


noc v hotelu byla fajn, děti hodné!!! Jedeme směr Londyn


Dále proběhla návsteva mesta Portsmouth, obhlidka doků a nákupy, ted jsme na hotelu a vsechny pozdravujeme


Pozdrav z Winsdoru- letního sídla královny


Naše děti v muzeu


Zdravíme z Greenwich


Děti v anglické škole

17. prosince 2015

Nový jídelníček na leden.


Mgr. Karel Bendlmajer

16. prosince 2015

V úterý 15.12.2015 proběhl na naší škole tradiční předvánoční den otevřených dveří. V rámci něho mohli rodiče i veřejnost shlédnout jednotlivé činnosti žáků, informovat se o chodu školy, navštívit vánoční besídky přípravných tříd a vánoční trhy v jídelně školy.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

10. prosince 2015

Výsledky a hodnocení turnaje základní skupiny florbalu IV. hraného ve středu 9. 12. 2015

Školu reprezentovali:

brankáři: Josef Kotai
hráči v poli: Ondřej Bubnár, Elemír Duna, Jakub Horvát, Janusz Duna, Tomáš Kratochvíl, Pavel Fedák, Václav Ferenc

naše výsledky:
ZŠ Mojžíř : ZŠ Povrly 3 : 8 (0 : 4)
naše branky: J. Duna 2, E. Duna 12
ZŠ Mojžíř : ZŠ Nová 8 : 5 (4 : 2)
naše branky: Bubnár 4, Ferenc 2, J. Duna a E. Duna po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Vojnovičova 5 : 12 (1 : 5)
naše branky: J. Duna 3, E. Duna a Horvát po 1
FLORBAL IV skupina Mojžíř 2015


Námi pořádaná skupina D měla očekávaného vítěze, když do FINAL FOUR zcela zaslouženě postoupila suverénní ZŠ Vojnovičova s týmem složeným ze samých florbalistů. My jsme měli smůlu v tom, že se termín okresního kola kryl se zájezdem do Anglie a ještě se zákazem startu pana Vlasáka. Tudíž hráli ti, co měli zdravé nohy a ruce (nebo alespoň jednu). Tak je třeba i přistoupit hodnocení turnaje. Na Novou to stačilo, na Povrly bychom v plné sestavě asi taky měli, ale myslím, že na Vojnovičovu bychom ani tak nestačili. Bylo prostě znát, že jsme neměli žádné závodní florbalisty a jen 3 lidi, kteří (a to ještě jen občas) dochází alespoň na školní kroužek florbalu. Přesto všem hráčům patří uznání a dík za snaživý výkon, ostudu jsme si rozhodně neudělali. Pochvalu zaslouží praktický bezchybný Koty v bráně.
Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

10. prosince 2015

4. prosince sehrála naše starší děvčata turnaj ve florbale.

Ze skupiny jsme postupovaly z prvního místa, a tak jsme měly ambice dovézt pohár. Ačkoliv to po prvním prohraném zápase se SNP 0:3 nevypadalo, usmálo se na nás i štěstí a po výhře nad ZŠ Palachova 5:0 jsme čekaly, jak velký pohár povezeme. V posledním utkání se ZŠ SNP vůbec nedařilo, a tak jsme si odvážely krásné 2. místo.

Velké díky patří nejen obětavé Natalii Wildové, která byla i nejproduktivnější hráčkou , ale všem hráčkám, které se o 2. místo zasloužily. Nadě Dunové, Verče Řeháčkové, Nikole Štemberové, Julii Bačové, Katce Tomkové a Denise Flekové.

Holky děkuji

Mgr. Monika Baranová

9. prosince 2015

Na čtvrtek 3. prosince připravila třída 2. C přísně utajenou akci "Mikuláš naruby". Děti společně s paní učitelkou navštívily zaměstnance školy a kontrolovaly, zda byli po celý rok hodní. Našla se i sladká odměna za básničku nebo písničku. Netradiční pochůzka potěšila děti i dospěláky. Následující den se role obrátily. Do třídy zavítali Mikuláš s čerty i andělé. Radost z bohatých mikulášských balíčků nebrala konce.
Fotografie

Mgr. Denisa Dologhová

7. prosince 2015

Mikulášská nadílka v ŠD Dne 3.12.2015 navštívil školní družinu hodný čert, Mikuláš a anděl. Děti dostaly nadílku do svých vyrobených ,, Mikulášských sáčků'' , za kterou poděkovaly zpěvem a přednášením básniček.
Fotografie

Vychovatelky ŠD

30. listopadu 2015

Dne 27.11.2015 proběhla družinová akce „Pyžamová párty” s přespáním ve škole. Děti si přinesly nejoblíbenější pyžamko, plyšáka a polštářek. Vše se využilo během večera, kdy si děti hrály, soutěžily, poznávaly ovoce a zeleninu podle chuti. Vyrobily si lucerničky s vánočním motivem. Rušný večer zakončily pohádkou na dobrou noc. Rodičům děkujeme za spolupráci.

Fotografie

N. Šmahelová, M. Juklová, I. Zaujecová

26. listopadu 2015

Výsledky a hodnocení finálového turnaje florbalu III. ze dne 26. 11. 2015

školu reprezentovali:
brankáři: Martin Džudža, Lukáš Szalay
hráči v poli: Petr Dvořák, Miroslav Gorol, René Záveský, Ondřej Šmejkal, Filip Hovorka, Miroslav Tancoš, David Haluška, Dominik Lam, David Jano

čtvrtfinálová skupina
ZŠ Mojžíř : ZŠ Rabasova 5 : 4 (0 : 1)
branky: Šmejkal 3, Záveský 2
ZŠ Mojžíř : ZŠ SNP 2 : 2 (1 : 2)
branky: Šmejkal, Záveský po 1
ZŠ Mojžíř : ZŠ Mírová 4 : 7 (1 : 3)
branky: Šmejkal 3, Jano 1


Florbal kategorie III. výsledky 2015


V prvním zápase jsme po vyrovnaném 1. poločase prohrávali. Z toho důvodu jsme stáhli hru na 2 lajny, zvýšili obrátky a skóre rychle otočili na 4 : 1 v náš prospěch. Pak jsme sice polevili a dovolili soupeři utkání ještě zdramatizovat, ale důležité vítězství jsme uhájili. Rozhodující se pak ukázal 2. zápas proti SNP. Soupeře, který před tím dostal od Mírové 14 gólů, jsme možná díky tomu trochu podcenili. V zápase jsme opět prohrávali a vyrovnat dokázali až v samotném závěru. Výsledná remíza byla určující pro další vývoj skupiny. V posledním zápase proti největšímu favoritu Mírové jsme si dali za cíl obdržet co nejméně branek. Neusilovali jsme o vítězství, protože nebylo zapotřebí a hra vabank by se nemusela vyplatit. Výsledná prohra o 3 góly nám prakticky zajistila postup do semifinále, protože v posledním zápase by SNP musela porazit Rabasovku nejméněo 12 branek, což se nestalo.

semifinále
ZŠ Mojžíř : ZŠ Vinařská 10 : 9 (7 : 2)
branky: Šmejkal a Záveský po 4, Gorol a Jano po 1
Infarktový zápas, který jsem málem nepřežil. Do utkání jsme rozhodně nevstupovali jako favorité, ale na hřišti se děly věci. Do utkání jsme vstoupili excelentně a v prvních devíti minutách předvedli nejlepší výkon na turnaji. Vedli jsme 7 : 0 a propadali euforii, která nás v minulosti už mnohokrát stála vítězství. A i tentokrát jsme k tomu měli velice blízko. Ještě v poslední minutě 1. poločasu soupeř dvěma brankami snížil a ve druhé půli mocně dotahoval. I když se dvakrát dostal na rozdíl jedné branky, vyrovnat se mu naštěstí nepodařilo, protože to by byl náš konec. Takhle se nám podařilo vítězství uhájit a překvapivě, ale zaslouženě postoupit do finále.

finále
ZŠ Mojžíř : ZŠ Mírová 6 : 7 (2 : 4)
branky: Záveský 3, Šmejkal 2, Jano
Vzhledem k předchozí naprosté suverenitě Mírové jsem čekal, že postupem do finále jsme dosáhli maxima a zápas bude spíše formalitou. Ze začátku to tak i vypadalo. Ve 3. minutě jsme prohrávali 3 : 0 a vypadalo to na debakl. Pak ale dal David Jano gól a najednou jsme zjistili, že by to nemuselo být úplně beznadějné. V 7. minutě druhé půle jsme dokonce dokázali vyrovnat, ale soupeř dvěma slepenými góly odskočil na 6 : 4. 2 minuty před koncem jsme odvolali brankáře a zkusili power-play. Málem to vyšlo. Podařilo se nám snížit. Pak jsme ale dostali další branku, a i když jsme se znovu dostali na rozdíl jednoho gólu, vyrovnat jsme už nestihli.

Celkové hodnocení
Vynikající práce i výsledek. Možná jsme měli i trochu štěstí, ale rozhodně jsme mu šli naproti a úspěch si zasloužili. V koncovkách zápasů jsme tentokrát kupodivu neselhali a prokázali psychickou odolnost. Dokonce i ve finále proti závodním florbalistům z Mírové jsme sehráli velice důstojnou roli a moc nechybělo. I tak je druhé místo výborný výsledek, vysoko nad cíle, které jsme si pro letošní ročník dali. Největšími oporami týmu byli Martin Džudža, Ondřej Šmejkal a René Záveský, ale pochvalu a ocenění si zaslouží úplně všichni.

Fotografie

Mgr. Karel Bendlmajer

26. listopadu 2015

Nový jídelníček na prosinec.


Mgr. Karel Bendlmajer

24. listopadu 2015

VÁNOČNÍ TRHY,DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

23. listopadu 2015

Výsledky a hodnocení základní skupiny florbalu III. dne 23. 11. 2015

školu reprezentovali:
brankáři: Martin Džudža, Lukáš Szalay
hráči v poli: Petr Dvořák, Miroslav Gorol, René Záveský, Ondřej Šmejkal, Filip Hovorka, Miroslav Tancoš, David Haluška, Dominik Lam

ZŠ Mojžíř : ZŠ Povrly 7 : 3 (2 : 2)
branky: Šmejkal 4, Gorol, Dvořák, Záveský po 1

ZŠ Mojžíř : ZŠ České mládeže 5 : 3 (2 : 2)
branky: Gorol 2, Šmejkal, Haluška a Záveský po 1

ZŠ Mojžíř : ZŠ Anežky České 2 : 2 (1 : 2)
branky: Šmejkal a Tancoš po 1

ZŠ Mojžíř : ZŠ Trmice 5 : 5 (4 : 2)
branky: Šmejkal 2, Gorol, Tancoš, Záveský po 1

TABULKA - FLORBAL III. skupina D - Mojžíř

V prvních dvou zápasech jsme ukázali morálku. V obou jsme prohrávali, do poločasu jsme skóre srovnali a ve druhé půlce zlomili utkání na svou stranu. Těmito dvěma úspěchy jsme si zadělali na postup. Třetí zápas proti Anežce už se to tak úplně nepodařilo. I tentokrát jsme prohrávali, v 5. minutě byl stav 0 : 2. Pak jsme přitlačili, skóre srovnali, ale přes velké množství šancí jsme rozhodující branku vstřelit nedokázali. I tak nám remíza již stačila k postupu. Do posledního zápasu proti Trmicím jsme tak již mohli nastoupit v klidu. Promíchali jsme sestavu a vynikajícího Džudžu v brance nahradil nadějný Szalay. Hráli jsme ale příliš laxně, vlastními chybami jsme ztratili vedení 4 : 2 a výsledkem byla remíza 5 : 5. Z tohoto zápasu bych ale žádné závěry nevyvozoval. V těch důležitých zápasech jsme dokázali zabrat a zaslouženě jsme postoupili do finálového turnaje. Co dokážeme v něm, se uvidí.

Mgr. Karel Bendlmajer

22. listopadu 2015

Výsledky a hodnocení 2. turnaje florbalové ligy ročníku 2015/2016 hraného v pátek 20. 11. 2015

výsledky:
ZŠ Mírová : ZŠ Vojnovičova 6 : 4

ZŠ Vojnovičova : ZŠ Velké Březno 7 : 3

ZŠ Mírová : ZŠ Velké Březno 7 : 0

ZŠ Mojžíř : ZŠ Mírová 1 : 10 (1 : 4)
Bubnár 1+0, Vlasák 0 + 1

ZŠ Mojžíř : ZŠ Velké Březno 3 : 3 (2 : 1)
Mičán 2+1, Vlasák 1 + 1, Bubnár 0 + 2

Druhý náš turnaj se díky velké hale pořádající ZŠ Mírová hrál 4 + 1, což pro nás při úzkém kádru a naplněné marodce žádnou velkou výhodou nebylo. I když jen v počtu hráčů náš problém nebyl. V našem 1. zápase jsme neměli nárok. Družstvo Mírové sice také nebylo nijak početné, za to ale složené ze samých florbalistů. Našim hráčům nelze upřít snahu, ale především v obraně jsme často selhávali. Většinu branek dostal Kotai po přečíslení z bezprostřední blízkosti od zcela volného hráče. Náš čestný úspěch padl spíše kuriózně, kdy Ondra Bubnár nahazoval zpoza branky a k překvapení všech míč skončil v síti. Každopádně jsme si ten čestný gól zasloužili. Kdybychom se více zaměřili na obranu, nebyl by výsledek tak hrozivý, ale protože jsme se stále sympaticky pokoušeli tlačit dopředu, soupeř často trestal a skóre narůstalo. Druhý zápas byl o něčem jiném, soupeř měl sice v poli 10 hráčů, ale tentokrát to nebyli florbalisté, ale fotbalisté, takže podstatně hratelnější soupeř. V prvním poločase jsme měli převahu. Bohužel branku jsme dostali velice nešťastně, kdy se naše rozehrávka odrazila od kůlu přímo k hráčům soupeře a ti z brejku překonali jinak vynikajícího Džudžu v brance. Ve druhé půli se hra vyrovnala, zdálo se, že našim hráčům v poli docházejí síly a soupeř skóre otočil. Naštěstí minutu před koncem Mičán po přihrávce Vlasáka vyrovnal, a tak jsme si odnesli alespoň bod. Vzhledem k vývoji utkání je myslím remíza spravedlivá. Pan Mičán tentokrát padal tak, že duněly parkety, stříkala krev a věci neznalí trenéři soupeřů chtěli poskytovat první pomoc. Letošní ročník zrovna dvakrát dobře rozehraný nemáme. Nezbývá nám než se pokusit ve zbývajících čtyřech zápasech získat tolik bodů, abychom se dostali do play-off. To je cíl pro letošní sezónu a splnit se dá.

Mgr. Karel Bendlmajer

11. listopadu 2015

Informace pro účastníky zájezdu do Anglie a jejich zákonné zástupce
Ústí nad Labem ZŠ - Londýn 2015 - osnova programu
Anglie - info pro rodiče

Mgr. Karel Bendlmajer

6. listopadu 2015

Oznámení o řed. volnu 16.11.2015

Mgr. Karel Bendlmajer

5. listopadu 2015

Výsledky a hodnocení 1. turnaje florbalové ligy ročníku 2015/2016
hraného ve středu 4. 11. 2015

výsledky:
ZŠ Hluboká : ZŠ Neštěmická 6 : 4

ZŠ Mojžíř : ZŠ Vojnovičova 6 : 11 (2 : 5)
Vlasák 1+2,Bubnár 2+0, Mičán 0+1, Záveský 1+0, Gorol 1+0, Duna 1+1, Kozák 0+2, Hovorka 0+1

ZŠ Hluboká : ZŠ Vojnovičova 1 : 21

ZŠ Mojžíř : ZŠ Neštěmická 7 : 2 (3 : 2)
Bubnár 2+0, Mičán 2+2, Duna 3+0, Kozák 0+1, Kotai 0+2

ZŠ Neštěmická : ZŠ Vojnovičova 1 : 10

ZŠ Mojžíř : ZŠ Hluboká 3 : 5 (1 : 3)
Vlasák 2+0, Duna1+0, Mičán 0+1

Tak jsme odehráli 1. turnaj nového ročníku florbalové ligy. A zatím těžko hodnotit. Naše sestava samozřejmě po odchodu několika klíčových hráčů doznala mnohých změn a budeme-li schopni konkurence i v tomto ročníku, se teprve ukáže. Každopádně ostuda to nebyla. Proti suverénnímu vítězi turnaje Vojnovičově složené ze samých florbalistů jsme odehráli velmi důstojný zápas a rozhodující náskok získal soupeř až v posledních minutách. Proti Neštěmické jsme podali nejlepší výkon, přehrávali jsme je celou dobu a ve druhé půli se tento stav projevil i ve skóre. Výkonnostně srovnatelní jsme byli se ZŠ Hluboká. Tento zápas se nám však příliš nevydařil. Dostávali jsme laciné branky, nepodržela obrana a v tomto zápase ani jinak velice dobrý Koty v brance a i přes herní převahu a velký tlak v koncovce zápasu se nám nepodařilo dosáhnout alespoň na spravedlivou remízu. Zajímavostí turnaje bylo, že pan Mičán tentokrát nejen padal, ale dokonce se chtěl i prát. Beznadějné to ale rozhodně nebylo a jak již psáno výše, v dalších turnajích se uvidí..

Mgr. Karel Bendlmajer

25. říjen 2015

Nový jídelníček na listopad.


Mgr. Karel Bendlmajer

22. října 2015

Zápis ze zasedání školské rady při ZŠ Hlavní 193

Mgr. Karel Bendlmajer

21. října 2015

Výroční zpráva za rok 2014-2015 [1,51MB]

Mgr. Karel Bendlmajer

18. října 2015

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V projektu jsme se zaměřili na tyto klíčové aktivity:

V rámci výzvy č.56:
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

V rámci výzvy č.57:
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
Plakát k projektu

Mgr. Karel Bendlmajer

3. října 2015

Fotografování tříd podzim 2015

Mgr. Karel Bendlmajer

29. září 2015

Nový jídelníček na říjen.


Mgr. Karel Bendlmajer

26. září 2015

Kroužky 2015-2016

Mgr. Karel Bendlmajer

16. září 2015

Oznámení o řed.volnu - podzim 2015

Mgr. Karel Bendlmajer

16. září 2015

Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Mgr. Karel Bendlmajer

3. září 2015

V úterý 15. 9. 2015 proběhnou úvodní informační schůzky SRPŠ v tomto školním roce. Třídní schůzky budou probíhat ve všech třídách zároveň od 16,45. Schůze výboru SRPŠ proběhne ještě před schůzkami, a to od 16,00 ve sborovně školy. Členové výboru obdrží pozvánku s programem. Při příležitosti třídních schůzek proběhnou doplňovací volby zástupce rodičů do školské rady. Hlasovací lístky obdrží rodiče na třídní schůzce a hlasovat pak mohou vhozením do hlasovací urny ve vestibulu školy. Kdo z rodičů by ještě měl zájem o kandidaturu, ať kontaktuje ředitele školy do středy 9. 9. 2015.

Mgr. Karel Bendlmajer

2. září 2015

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI


ZDARMAOd 9. 9. do 30. 11. 2015 je opět možné využívat hřiště letos v termínech:

Středa 15,30 – 17,30
Pátek 15,30 – 17,30

Po tuto dobu bude na hřišti přítomna správcová p. Reischelová, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost.Ve všech ostatních časech a případech je možno hřiště využívat pouze za úplatu !

V Ústí nad Labem, 2. 9. 2015                                                              Mgr. Karel Bendlmajer
                                                                                                                          ředitel školy

Pravý roh Levý roh

Škola je zapojena do projektu modro-žlutý nápis EU peníze školám
Kliknutím na obrázek zobrazíte celý plakát ve formátu PDF [501 kB]

Pravý roh
Levý roh

loga organizací podporujících vzdělávání
ŠKOLA JE REALIZÁTOREM
GRANTOVÉHO PROJEKTU

Rozšíření služeb pro žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU

REG.ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.2.07/04.0011
NÁZEV A ČÍSLO GLOBÁLNÍHO GRANTU:
CZ.1.07/1.2.07/04.0011 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ V ÚSTECKÉM KRAJI
Kompletní informace ve formátu [PDF].

Pravý roh Levý roh
loga organizací podporujících vzdělávání

Od školního roku 2009/2010 je naše škola zapojena
do projektu CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání.

Pravý roh

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

logo Ústí nad Labem logo Centra podpory inkluzivního vzdělávání.

Naše škola je zapojena do projektu CPIV

Kontakt na ředitele

Mgr. Karel Bendlmajer, ředitel

tel. + fax: 472731480

e-mail: k.bendlmajer@zsmojzir.czValid HTML 4.01 Transitional

© Copyright 2007 Demo. All rights reserved.